Úvod » Povinnosti odpovědného zástupce

Povinnosti odpovědného zástupce 

Zákon stanoví nejrůznější povinnosti odpovědného zástupce. Mezi nejzásadnější patří například to, že:

  • odpovědný zástupce je garantem živnosti
  • odpovědný zástupce vůči podnikateli plně odpovídá za provoz živnosti po odborné stránce
  • odpovědný zástupce odpovídá za dodržování živnostenskoprávních předpisů
  • odpovědný zástupce je zavazán provádět svou funkci po dobu trvání smlouvy
  • odpovědný zástupce je povinen zachovávat mlčenlivost
  • odpovědný zástupce v případě potřeby řádně spolupracuje s  dotčenými orgány

Chcete zjistit více o službě Odpovědný zástupce?

ikony a loga / cta telefonPokud Vás zaujala služba Odpovědný zástupce a chcete se dozvědět více, není jednodušší cesty, než prostě zavolat, případně napsat email. Obratem Vás budeme kontaktovat a zodpovíme Vaše dotazy, případně se dohodneme na možnostech další spolupráce.

Vyřešit otázku odpovědného zástupce nikdy nebylo jednodušší!

Nenechte si blokovat svou vizi o podnikání a pojďme ji naplnit společně.

číst dál...