Úvod » Odpovědný zástupce bezpečnostní agentury

Odpovědný zástupce bezpečnostní agentury 

Co je bezpečnostní agentura?

Bezpečnostní agentura - neboli provozování koncesované živnosti "Ostraha majetku a osob" - je činnost, kterou provádí subjekt poskytující služby:

 • ostrahy a ochrany nemovitého a movitého majetku,
 • ostrahu při přepravě peněz a při jejich zpracování, cenností nebo jiného majetku,
 • ochranu osob,
 • zajišťování pořádku v místech konání veřejných shromáždění
 • vyhodnocování bezpečnostních rizik
 • provozování centrálních pultů ochrany

Provozování bezpečnostní agentury, ať již právnickou, nebo fyzickou osobou, podléhá řízení o udělení koncese. Podmínky a postup upravuje zákon č. 455/1991 Sb., zák. č. 40/1964 Sb. a zák. č. 159/1999 Sb.

Pokud chcete provozovat bezpečnostní agenturu, je potřeba mít na paměti, že tato činnost patří podle živnostenského zákona mezi tzv.  koncesované živnosti a zákon pro podnikatele vymezuje požadavky na vzdělání nebo praxi v oboru. Pokud nedisponujete požadovaným vzděláním, je pro vás řešením, že bude ustanoven odpovědný zástupce bezpečnostní agentury.

Odpovědný zástupce bezpečnostní agentury je odborným garantem pro provozování personální agentury tak, jak ukládají zákony a závazné vyhlášky České republiky. Odpovědný zástupce bezpečnostní agentury disponuje potřebnou praxí a vzděláním pro tuto živnost, a proto odpovídá za provoz po odborné a živnostenskoprávní stránce.

Kdy je nutné ustanovit odpovědného zástupce bezpečnostní agentury?

Zákon vyžaduje pro založení bezpečnostní agentury (Ostraha majetku a osob) splnění následujících podmínek:

 • vysokoškolské vzdělání, nebo
 • vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o  rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zákona č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
 • doklad o uznání odborné kvalifikace podle zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Co když mně chybí odpovědný zástupce bezpečnostní agentury?

Pokud podnikáte v oblasti ostrahy majetku a osob, nesplňujete požadované podmínky a chybí Vám odpovědný zástupce, vystavujete se hrozbě postihu, což Vám rozhodně nedoporučujeme. Pokud totiž odpovědného zástupce neustanovíte nebo nepředložíte-li odpovědného zástupce ke schválení, živnostenský úřad je oprávněn vyměřit pokutu.

POZOR! Odpovědný zástupce je ustanoven ve společnosti dnem nabytí účinnosti, tedy dnem, kdy rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci.

Pokud Váš odpovědný zástupce ukončil svou činnost, máte rovněž povinnost informovat živnostenský úřad. Pokud to neuděláte, hrozí Vám rovněž pokuta až 50 000 Kč. Pokud Váš odpovědný zástupce ukončil svou činnost, je třeba tuto skutečnost nahlásit do 15 dnů.

Chcete zjistit více o službě Odpovědný zástupce?

ikony a loga / cta telefonPokud Vás zaujala služba Odpovědný zástupce a chcete se dozvědět více, není jednodušší cesty, než prostě zavolat, případně napsat email. Obratem Vás budeme kontaktovat a zodpovíme Vaše dotazy, případně se dohodneme na možnostech další spolupráce.

Vyřešit otázku odpovědného zástupce nikdy nebylo jednodušší!

Nenechte si blokovat svou vizi o podnikání a pojďme ji naplnit společně.

číst dál...