Úvod » Odpovědný zástupce - zámečnictví, nástrojářství

Odpovědný zástupce - zámečnictví, nástrojářství 

Zámečnictví, nástrojářství

Náplní činnosti této živnosti jsou odborné práce zajišťující zhotovování součástí a dílů pro montáž a opravu strojů a zařízení ručním a jednoduchým strojním obráběním, montážní a demontážní práce při opravách, údržbě a seřizování strojů a zařízení, zhotovování, montáž, demontáž, osazování, opravy, údržba a seřizování stavebních zámečnických výrobků a konstrukcí z kovových materiálů, apod.

Pro podnikání v živnosti zámečnictví, nástrojářství musí ohlašovatel splňovat nejen všeobecné podmínky, které zákon stanovuje pro provozování živnosti, ale i zároveň i podmínky zvláštní, v tomto případě odbornou způsobilost, stanovenou např. vyučením v oboru nebo šestiletou praxí v oboru, apod.

Pokud podnikatel tyto speciální podmínky odborné způsobilosti sám nesplňuje, je řešením, aby byl ustanoven odpovědný zástupce pro zámečnictví, nástrojářství, který příslušné podmínky požadované zákonem splňuje.

Odpovědný zástupce ustanovený podnikatelem odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Druh tohoto smluvního vztahu závisí na rozhodnutí obou účastníků. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Co když mně chybí odpovědný zástupce pro zámečnictví, nástrojářství?

Pokud podnikáte v oblasti zámečnictví, nástrojářství a chybí Vám odpovědný zástupce, vystavujete se hrozbě postihu, což Vám rozhodně nedoporučujeme. Pokud totiž odpovědného zástupce neustanovíte nebo nepředložíte-li odpovědného zástupce ke schválení, živnostenský úřad je oprávněn vyměřit pokutu až 100 000 korun.

POZOR! Odpovědný zástupce je ustanoven ve společnosti dnem nabytí účinnosti, tedy dnem, kdy rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci.

Pokud Váš odpovědný zástupce ukončil svou činnost, máte rovněž povinnost informovat živnostenský úřad. Pokud to neuděláte, hrozí Vám rovněž pokuta až 50 000 Kč. Pokud Váš odpovědný zástupce ukončil svou činnost, je třeba tuto skutečnost nahlásit do 15 dnů.

Chcete zjistit více o službě Odpovědný zástupce?

ikony a loga / cta telefonPokud Vás zaujala služba Odpovědný zástupce a chcete se dozvědět více, není jednodušší cesty, než prostě zavolat, případně napsat email. Obratem Vás budeme kontaktovat a zodpovíme Vaše dotazy, případně se dohodneme na možnostech další spolupráce.

Vyřešit otázku odpovědného zástupce nikdy nebylo jednodušší!

Nenechte si blokovat svou vizi o podnikání a pojďme ji naplnit společně.

číst dál...