Úvod » Odpovědný zástupce v dopravě

Odpovědný zástupce v dopravě 

Odborná způsobilost dopravce představuje jednu z podmínek pro udělení koncese pro provozování silniční dopravy velkými vozidly. Podmínka odborné způsobilosti je splněna, pokud je odborně způsobilý odpovědný zástupce podnikatele.

Odpovědný zástupce v dopravě je odborným garantem pro provozování silniční dopravy velkými vozidly tak, jak ukládají zákony a závazné vyhlášky České republiky. Odpovědný zástupce v dopravě disponuje potřebnou praxí a vzděláním pro tuto živnost, a proto odpovídá za provoz po odborné a živnostenskoprávní stránce.

Odpovědný zástupce v dopravě je majitelem koncese pro nákladní vnitrostátní dopravu nad 3,5t a tuto funkci může zastávat pro max. 4 podnikatelské subjekty a pro maximálně 50 vozidel dohromady.

Kdy je nutné ustanovit odpovědného zástupce v dopravě?

Ohledně této problematiky je třeba vycházet zejména ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a z dalších souvisejících vnitrostátních i mezinárodních předpisů. Udílení koncesí upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Odpovědného zástupce v dopravě je potřeba ustanovit v následujících případech:

  • U nákladní dopravy se prokazování odborné způsobilosti vztahuje na dopravu provozovanou vozidly, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5 tuny.
  • U osobní dopravy se prokazování odborné způsobilosti vztahuje na dopravu provozovanou vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Co když mně chybí odpovědný zástupce v dopravě?

Pokud podnikáte dopravě a chybí Vám odpovědný zástupce, vystavujete se hrozbě postihu, což Vám rozhodně nedoporučujeme. Pokud totiž odpovědného zástupce neustanovíte nebo nepředložíte-li odpovědného zástupce ke schválení, živnostenský úřad je oprávněn vyměřit pokutu až 100 000 korun.

POZOR! Odpovědný zástupce je ustanoven ve společnosti dnem nabytí účinnosti, tedy dnem, kdy rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci.

Pokud Váš odpovědný zástupce ukončil svou činnost, máte rovněž povinnost informovat živnostenský úřad. Pokud to neuděláte, hrozí Vám rovněž pokuta až 50 000 Kč. Pokud Váš odpovědný zástupce ukončil svou činnost, je třeba tuto skutečnost nahlásit do 15 dnů.

Chcete zjistit více o službě Odpovědný zástupce?

ikony a loga / cta telefonPokud Vás zaujala služba Odpovědný zástupce a chcete se dozvědět více, není jednodušší cesty, než prostě zavolat, případně napsat email. Obratem Vás budeme kontaktovat a zodpovíme Vaše dotazy, případně se dohodneme na možnostech další spolupráce.

Vyřešit otázku odpovědného zástupce nikdy nebylo jednodušší!

Nenechte si blokovat svou vizi o podnikání a pojďme ji naplnit společně.

číst dál...