Úvod » Odpovědný zástupce cukrářství a pekařství

Odpovědný zástupce cukrářství a pekařství 

Co je cukrářství a pekařství?

Živnost zasahuje do oblastí činnosti, jako je přejímka, skladování a příprava surovin, výroba těst a hmot, jejich zpracování (například vyvalováním, lisováním, stříkáním, dělením, šleháním, modelováním, řezáním), tepelná úprava (například pečením, sušením, smažením, vařením, pražením, mikrovlnným ohřevem), plnění (před nebo po tepelné úpravě), povrchová úprava (například sypáním, poléváním, glazováním, potahováním, zdobením, mazáním) pekařských a cukrářských výrobků. Výroba zmrzlin.

V rámci živnosti je také možné vyrábět směsi z obilovin, výrobky z  různých směsí, expandované a extrudované výrobky, cukrovinky, čokolády a  čokoládové bonbóny, dále provádět úpravu cukrářských a pekařských výrobků, zmrzlin a zmražených krémů a specialit a prodej kávy, čaje a  nealkoholických nápojů a tyto podávat k bezprostřední spotřebě v  provozovně, v níž je provozována předmětná živnost.Více zde: https://www.xn--ivnosti-cxb.eu/products/pekarstvi-cukrarstvi/

Jako cukrářství či pekařství zákon rozumí živnost, která dělá takové činnosti, jako přejímka, skladování a příprava surovin, výroba těst a náplní, jejich zpracování (například vyválení, lisování, šlehání, sypání, polévání, glazování apod.), tepelná úprava takových těst či náplní (pečení, sušení, vaření, ohřev apod.), plnění (před nebo po tepelné úpravě) apod. Rovněž do těchto činnosti patří výroba  či úprava zmrzlin, krémů, a prodej kávy, čaje a nealkoholických nápojů a jejich podávání k bezprostřední spotřebě v provozovně.

Pro provozování činnosti cukrářství a pekařství je ze zákona vyžadováno odborné vzdělání případně praxe v oboru podnikání. Pokud tyto podmínky nesplňujete, musí být pro případ zahájení podnikání ustanoven tzv. Odborný zástupce.

Odpovědný zástupce pro cukrářství a pekařství

Odpovědný zástupce pro cukrářství a pekařství je odborným garantem pro Vaše podnikání, jestliže je její náplní cukrářství a pekařství tak, jak ukládají zákony a závazné vyhlášky České republiky (především živnostenský zákon č.455/1991 Sb.). Odpovědný zástupce pro cukrářství a pekařství disponuje potřebnou praxí a vzděláním pro tuto živnost, a proto odpovídá za provoz po odborné a živnostenskoprávní stránce.

Jedním z častých dotazů je, zda odpovědný zástupce pro cukrářství a pekařství vykonává přímou tuto činnost - nevykonává, respektive může, ale nemusí! Plní pouze roli odborného garanta.

Kdy je nutné ustanovit odpovědného zástupce pro cukrářství a pekařství?

Odpovědného zástupce pro cukrářství a pekařství je povinen ustanovit živnostník (OSVČ) či podnikatel nesplňující zvláštní podmínky provozování živnosti cukrářství a pekařství.

Co když mně chybí odpovědný zástupce pro hostinskou činnost?

Pokud podnikáte v oblasti cukrářství a pekařství a chybí Vám odpovědný zástupce, vystavujete se hrozbě postihu, což Vám rozhodně nedoporučujeme. Pokud totiž odpovědného zástupce neustanovíte nebo nepředložíte-li odpovědného zástupce ke schválení, živnostenský úřad je oprávněn vyměřit pokutu až 100 000 korun.

POZOR! Odpovědný zástupce je ustanoven ve společnosti dnem nabytí účinnosti, tedy dnem, kdy rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci.

Pokud Váš odpovědný zástupce ukončil svou činnost, máte rovněž povinnost informovat živnostenský úřad. Pokud to neuděláte, hrozí Vám rovněž pokuta až 50 000 Kč. Pokud Váš odpovědný zástupce ukončil svou činnost, je třeba tuto skutečnost nahlásit do 15 dnů.

Chcete zjistit více o službě Odpovědný zástupce?

ikony a loga / cta telefonPokud Vás zaujala služba Odpovědný zástupce a chcete se dozvědět více, není jednodušší cesty, než prostě zavolat, případně napsat email. Obratem Vás budeme kontaktovat a zodpovíme Vaše dotazy, případně se dohodneme na možnostech další spolupráce.

Vyřešit otázku odpovědného zástupce nikdy nebylo jednodušší!

Nenechte si blokovat svou vizi o podnikání a pojďme ji naplnit společně.

číst dál...