Úvod » Odpovědný zástupce personální agentury

Odpovědný zástupce personální agentury 

Co je personální agentura?

Personální agentura - nebo nově agentura práce - je subjekt, který vykonává některou z následujících činností:

 • vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu
 • zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro jinou osobu
 • poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí

Provozování personální agentury, ať již právnickou, nebo fyzickou osobou, podléhá řízení o udělení koncese. Podmínky a postup upravuje zákon č. 455/1991 Sb., zák. č. 40/1964 Sb. a zák. č. 159/1999 Sb.

Pokud chcete provozovat personální agenturu, je potřeba mít na paměti, že tato činnost patří podle živnostenského zákona mezi tzv.  koncesované živnosti a zákon pro podnikatele vymezuje požadavky na vzdělání nebo praxi v oboru. Pokud nedisponujete požadovaným vzděláním, je pro vás řešením, že bude ustanoven odpovědný zástupce personální agentury.

Odpovědný zástupce personální agentury je odborným garantem pro provozování personální agentury tak, jak ukládají zákony a závazné vyhlášky České republiky. Odpovědný zástupce personální agentury disponuje potřebnou praxí a vzděláním pro tuto živnost, a proto odpovídá za provoz po odborné a živnostenskoprávní stránce.

Kdy je nutné ustanovit odpovědného zástupce personální agentury?

Zákon vyžaduje pro založení personální agentury (agentury práce) splnění následujících podmínek:

 • dosažení 18 let věku
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost
 • bydliště na území ČR
 • v posledních 3 letech nevykonávala odpovědná osoba funkci odpovědného zástupce u  právnické osoby, statutárního orgánu nebo orgánu právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodů podle § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo § 63 odst. 3, a to v době, kdy u této právnické osoby nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly k odejmutí tohoto povolení;
 • odborná způsobilost:
  • ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletá praxe v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno
  • anebo střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání  a nejméně pětiletá odborná praxe v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno

Co když mně chybí odpovědný zástupce personální agentury?

Pokud podnikáte v oblasti pesronálního poradenství, nesplňujete požadované podmínky a chybí Vám odpovědný zástupce, vystavujete se hrozbě postihu, což Vám rozhodně nedoporučujeme. Pokud totiž odpovědného zástupce neustanovíte nebo nepředložíte-li odpovědného zástupce ke schválení, živnostenský úřad je oprávněn vyměřit pokutu.

POZOR! Odpovědný zástupce je ustanoven ve společnosti dnem nabytí účinnosti, tedy dnem, kdy rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci.

Pokud Váš odpovědný zástupce ukončil svou činnost, máte rovněž povinnost informovat živnostenský úřad. Pokud to neuděláte, hrozí Vám rovněž pokuta až 50 000 Kč. Pokud Váš odpovědný zástupce ukončil svou činnost, je třeba tuto skutečnost nahlásit do 15 dnů.

Chcete zjistit více o službě Odpovědný zástupce?

ikony a loga / cta telefonPokud Vás zaujala služba Odpovědný zástupce a chcete se dozvědět více, není jednodušší cesty, než prostě zavolat, případně napsat email. Obratem Vás budeme kontaktovat a zodpovíme Vaše dotazy, případně se dohodneme na možnostech další spolupráce.

Vyřešit otázku odpovědného zástupce nikdy nebylo jednodušší!

Nenechte si blokovat svou vizi o podnikání a pojďme ji naplnit společně.

číst dál...