Úvod » Odpovědný zástupce hostinská činnost

Odpovědný zástupce hostinská činnost 

Co je hostinská činnost?

Hostinská činnost je taková činnost, jejíž náplní je příprava a prodej pokrmů a nápojů k  bezprostřední spotřeba v provozovně, ve které jsou následně prodávány. V rámci hostinské činnosti je možno poskytovat také ubytovací služby.

Pro provozování hostinské činnosti je ze zákona vyžadováno odborné vzdělání případně praxe v oboru podnikání. Pokud tyto podmínky nesplňujete, musí být pro případ zahájení podnikání ustanoven tzv. Odborný zástupce.

Odpovědný zástupce pro hostinskou činnost

Odpovědný zástupce pro hostinskou činnost je odborným garantem pro Vaše podnikání, jestliže je její náplní hostinská činnost tak, jak ukládají zákony a závazné vyhlášky České republiky (především živnostenský zákon č.455/1991 Sb.). Odpovědný zástupce pro hostinskou činnost disponuje potřebnou praxí a vzděláním pro tuto živnost, a proto odpovídá za provoz po odborné a živnostenskoprávní stránce. Odpovědný zástupce nesmí být členem dozorčí rady nebo jiných revizních orgánů společnosti.

Jedním z častých dotazů je, zda odpovědný zástupce pro hostinskou činnost vykonává přímou hostinskou činnost - nevykonává, respektive může, ale nemusí! Plní pouze roli odborného garanta.

Kdy je nutné ustanovit odpovědného zástupce pro hostinskou činnost?

Odpovědného zástupce pro hostinskou činnost je povinen ustanovit:

  • živnostník (OSVČ) nesplňující zvláštní podmínky provozování živnosti
  • podnikatel - právnická osoba s výjimkou živností u kterých se nevyžaduje zvláštní způsobilost.

Co když mně chybí odpovědný zástupce pro hostinskou činnost?

Pokud podnikáte v oblasti hostinské činnosti a chybí Vám odpovědný zástupce, vystavujete se hrozbě postihu, což Vám rozhodně nedoporučujeme. Pokud totiž odpovědného zástupce neustanovíte nebo nepředložíte-li odpovědného zástupce ke schválení, živnostenský úřad je oprávněn vyměřit pokutu až 100 000 korun.

POZOR! Odpovědný zástupce je ustanoven ve společnosti dnem nabytí účinnosti, tedy dnem, kdy rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci.

Pokud Váš odpovědný zástupce ukončil svou činnost, máte rovněž povinnost informovat živnostenský úřad. Pokud to neuděláte, hrozí Vám rovněž pokuta až 50 000 Kč. Pokud Váš odpovědný zástupce ukončil svou činnost, je třeba tuto skutečnost nahlásit do 15 dnů.

Chcete zjistit více o službě Odpovědný zástupce?

ikony a loga / cta telefonPokud Vás zaujala služba Odpovědný zástupce a chcete se dozvědět více, není jednodušší cesty, než prostě zavolat, případně napsat email. Obratem Vás budeme kontaktovat a zodpovíme Vaše dotazy, případně se dohodneme na možnostech další spolupráce.

Vyřešit otázku odpovědného zástupce nikdy nebylo jednodušší!

Nenechte si blokovat svou vizi o podnikání a pojďme ji naplnit společně.

číst dál...