Úvod » Odpovědný zástupce cestovní kanceláře

Odpovědný zástupce cestovní kanceláře 

Co je cestovní kancelář?

Provozování cestovní kanceláře zahrnuje následující činnosti:

  • organizace nabídka a prodej cestovních zájezdů
  • nabídka a prodej jednotlivých dílčích služeb v oblasti cestování
  • organizace služeb cestovního ruchu, jejich nabídka a prodej jiné cestovní kanceláři
  • zprostředkování prodeje služeb cestovního ruchu
  • zprostředkování prodeje zájezdu
  • prodej věci související s cestovním ruchem (např. letenky, jízdenky, lodní lístky, vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, bedekery, turistické předměty)

Provozování cestovní kanceláře, ať již právnickou, nebo fyzickou osobou, podléhá řízení o udělení koncese. Podmínky a postup upravuje zákon č. 455/1991 Sb., zák. č. 40/1964 Sb. a zák. č. 159/1999 Sb.

Pokud chcete provozovat cestovní kancelář, je potřeba mít na paměti, že tato činnost patří podle živnostenského zákona mezi tzv.  koncesované živnosti a zákon pro podnikatele vymezuje požadavky na vzdělání nebo praxi v oboru cestovního ruchu. Pokud nedisponujete požadovaným vzděláním, je pro vás řešením, že bude ustanoven odpovědný zástupce cestovní kanceláře.

Odpovědný zástupce  cestovní kanceláře je odborným garantem pro provozování cestovní kanceláře tak, jak ukládají zákony a závazné vyhlášky České republiky. Odpovědný zástupce cestovní kanceláře disponuje potřebnou praxí a vzděláním pro tuto živnost, a proto odpovídá za provoz po odborné a živnostenskoprávní stránce.

Kdy je nutné ustanovit odpovědného zástupce cestovní kanceláře?

Zákon vyžaduje pro založení cestovní kanceláře splnění některé z následujících podmínek:

  • vysokoškolské vzdělání v oblasti cestovního ruchu
  • vyšší odborné vzdělání v oblasti cestovního ruchu
  • střední vzdělání v oblasti cestovního ruchu ukončené maturitou 
  • vysokoškolské vzdělání a 1 rok doložitelné praxe v tomto oboru
  • vyšší odborné vzdělání a 3 roky doložitelné praxe v tomto oboru
  • střední vzdělání s maturitou a 6 let doložitelné praxe v tomto oboru
  • doklad o rekvalifikaci a 6 let doložitelné praxe v tomto oboru
  • doklad o dílčí kvalifikaci pro provozování cestovní kanceláře podle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
  • doklady podle § 7 odst. 5 písm. b),c), f), g), h) nebo i) živnostenského zá­kona

Co když mně chybí odpovědný zástupce cestovní kanceláře?

Pokud podnikáte v oblasti cestovního ruchu, nesplňujete požadované podmínky a chybí Vám odpovědný zástupce, vystavujete se hrozbě postihu, což Vám rozhodně nedoporučujeme. Pokud totiž odpovědného zástupce neustanovíte nebo nepředložíte-li odpovědného zástupce ke schválení, živnostenský úřad je oprávněn vyměřit pokutu.

POZOR! Odpovědný zástupce je ustanoven ve společnosti dnem nabytí účinnosti, tedy dnem, kdy rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci.

Pokud Váš odpovědný zástupce ukončil svou činnost, máte rovněž povinnost informovat živnostenský úřad. Pokud to neuděláte, hrozí Vám rovněž pokuta až 50 000 Kč. Pokud Váš odpovědný zástupce ukončil svou činnost, je třeba tuto skutečnost nahlásit do 15 dnů.

Chcete zjistit více o službě Odpovědný zástupce?

ikony a loga / cta telefonPokud Vás zaujala služba Odpovědný zástupce a chcete se dozvědět více, není jednodušší cesty, než prostě zavolat, případně napsat email. Obratem Vás budeme kontaktovat a zodpovíme Vaše dotazy, případně se dohodneme na možnostech další spolupráce.

Vyřešit otázku odpovědného zástupce nikdy nebylo jednodušší!

Nenechte si blokovat svou vizi o podnikání a pojďme ji naplnit společně.

číst dál...