Úvod » Odpovědný zástupce cestovní agentury

Odpovědný zástupce cestovní agentury 

Co je cestovní agentura?

Lidé si často zaměňují pojmy cestovní kancelář a cestovní agentura. Ve skutečnosti se jedná o zásadní rozdíl v činnostech, které smí respektive nesmí provozovat. Základní rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou je ten, že cestovní agentura nesmí organizovat, nabízet nebo prodávat zájezdy. Pokud cestovní agentura klientům nabízí zájezd, vystupuje pouze v roli zprostředkovatele  cestovní kanceláře a smlouva musí být uzavřena výhradně jménem cestovní kanceláře.

Pokud chce cestovní agentura zprostředkovávat tzv. spojené cestovní služby, musí živnostenský úřad požádat o udělení koncese. Pod pojmem spojené cestovní služby se rozumí vedle zájezdu i nový cestovní produkt, se kterým zákon spojuje zvláštní ochranu zákazníka. Spojené cestovní služby jsou nejméně dvě služby cestovního ruchu zakoupené pro účely jedné cesty, které nejsou zájezdem. Na jejich poskytnutí jsou v cestovní kanceláři uzavřeny samostatné smlouvy alespoň od dvou různých poskytovatelů služeb (např. jedna smlouva na dopravu, jedna na ubytování apod.).

Provozování cestovní agentury, ať již právnickou, nebo fyzickou osobou, podléhá řízení o udělení koncese. Podmínky a postup upravuje zákon č. 455/1991 Sb., zák. č. 40/1964 Sb. a zák. č. 159/1999 Sb.

Pokud chcete provozovat cestovní agenturu, je potřeba mít na paměti, že tato činnost patří podle živnostenského zákona mezi tzv.  koncesované živnosti a zákon pro podnikatele vymezuje požadavky na vzdělání nebo praxi v oboru cestovního ruchu. Pokud nedisponujete požadovaným vzděláním, je pro vás řešením, že bude ustanoven odpovědný zástupce cestovní agentury.

Odpovědný zástupce  cestovní agentury je odborným garantem pro provozování cestovní agentury tak, jak ukládají zákony a závazné vyhlášky České republiky. Odpovědný zástupce cestovní agentury disponuje potřebnou praxí a vzděláním pro tuto živnost, a proto odpovídá za provoz po odborné a živnostenskoprávní stránce.

Kdy je nutné ustanovit odpovědného zástupce cestovní agentury?

Zákon vyžaduje pro založení cestovní agentury splnění některé z následujících podmínek:

  • vysokoškolské vzdělání v oblasti cestovního ruchu
  • vyšší odborné vzdělání v oblasti cestovního ruchu
  • střední vzdělání v oblasti cestovního ruchu ukončené maturitou 
  • vysokoškolské vzdělání a 1 rok doložitelné praxe v tomto oboru
  • vyšší odborné vzdělání a 3 roky doložitelné praxe v tomto oboru
  • střední vzdělání s maturitou a 6 let doložitelné praxe v tomto oboru
  • doklad o rekvalifikaci a 6 let doložitelné praxe v tomto oboru
  • doklad o dílčí kvalifikaci pro provozování cestovní kanceláře podle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
  • doklady podle § 7 odst. 5 písm. b),c), f), g), h) nebo i) živnostenského zá­kona

Co když mně chybí odpovědný zástupce cestovní agentury?

Pokud podnikáte v oblasti cestovního ruchu, nesplňujete požadované podmínky a chybí Vám odpovědný zástupce, vystavujete se hrozbě postihu, což Vám rozhodně nedoporučujeme. Pokud totiž odpovědného zástupce neustanovíte nebo nepředložíte-li odpovědného zástupce ke schválení, živnostenský úřad je oprávněn vyměřit pokutu.

POZOR! Odpovědný zástupce je ustanoven ve společnosti dnem nabytí účinnosti, tedy dnem, kdy rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci.

Pokud Váš odpovědný zástupce ukončil svou činnost, máte rovněž povinnost informovat živnostenský úřad. Pokud to neuděláte, hrozí Vám rovněž pokuta až 50 000 Kč. Pokud Váš odpovědný zástupce ukončil svou činnost, je třeba tuto skutečnost nahlásit do 15 dnů.

Chcete zjistit více o službě Odpovědný zástupce?

ikony a loga / cta telefonPokud Vás zaujala služba Odpovědný zástupce a chcete se dozvědět více, není jednodušší cesty, než prostě zavolat, případně napsat email. Obratem Vás budeme kontaktovat a zodpovíme Vaše dotazy, případně se dohodneme na možnostech další spolupráce.

Vyřešit otázku odpovědného zástupce nikdy nebylo jednodušší!

Nenechte si blokovat svou vizi o podnikání a pojďme ji naplnit společně.

číst dál...