Získejte odpovědného zástupce pro provádění staveb

Odpovědný zástupce - zjednodušte si podnikání

Služba Odpovědný zástupce Vám umožní splnění základních požadavků, které kladou zákony České republiky na některé obory podnikání. Získejte na svou stranu zkušenosti a odborné dovednosti!

Pro našeho klienta poptáváme Garanta - odpovědného zástupce pro Agenturu práce. Zajímavé měsíční ohodnocneí. Podmínky: VŠ vzdělání a 2 roky praxe ve zprostředkování zaměstnání (nejlépe pers. agentura a nebo Úřad práce) a nebo SŠ vzdělání a 5 let obdobné praxe. více sdělíme osobně.

intro / Intro - stavbyOdpovědný zástupce ve stavebnictví

Odpovědný zástupce ve stavebnictví je odborným garantem pro Vaše podnikání v oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování tak, jak ukládají zákony a závazné vyhlášky České republiky (především živnostenský zákon č.455/1991 Sb.).

 

intro / Intro - stavbyOdpovědný zástupce - hostinská činnost

Hostinská činnost je taková činnost, jejíž náplní je příprava a prodej pokrmů a nápojů k  bezprostřední spotřebě v provozovně. Pro provozování hostinské činnosti je ze zákona vyžadováno odborné vzdělání případně praxe v oboru podnikání. Pokud tyto podmínky nesplňujete, musí být pro případ zahájení podnikání ustanoven tzv. Odborný zástupce.

 

intro / Intro - stavbyOdpovědný zástupce v dopravě

Odborná způsobilost dopravce představuje jednu z podmínek pro udělení koncese pro provozování silniční dopravy velkými vozidly. Podmínka odborné způsobilosti je splněna, pokud je odborně způsobilý odpovědný zástupce podnikatele. Odpovědný zástupce v dopravě je odborným garantem pro provozování silniční dopravy velkými vozidly tak, jak ukládají zákony a závazné vyhlášky České republiky.

 

žánrové obrázky / cukrářství pekařstvíOdpovědný zástupce cukrářství a pekařství

Jako cukrářství či pekařství zákon rozumí živnost, která dělá takové činnosti, jako přejímka, skladování a příprava surovin, výroba těst a náplní, jejich zpracování, tepelná úprava takových těst či náplní, plnění apod. Pro provozování činnosti cukrářství a pekařství je ze zákona vyžadováno odborné vzdělání případně praxe v oboru podnikání nebo musí být ustanoven tzv. Odborný zástupce.

 

Odpovědný zástupce pro opravy silničních vozidel

Pro podnikání v živnosti "Opravy silničních vozidel" musí ohlašovatel splňovat nejen všeobecné podmínky, které zákon stanovuje pro provozování živnosti, ale i zároveň i podmínky zvláštní, v tomto případě odbornou způsobilost, stanovenou např. vyučením v oboru nebo šestiletou praxí v oboru, apod.

Pokud podnikatel tyto speciální podmínky odborné způsobilosti sám nesplňuje, je řešením, aby byl ustanoven odpovědný zástupce pro opravy silničních vozidel, který příslušné podmínky požadované zákonem splňuje.

 

Odpovědný zástupce pro zámečnictví, nástrojářství

Náplní činnosti této živnosti jsou odborné práce zajišťující zhotovování součástí a dílů pro montáž a  opravu strojů a zařízení ručním a jednoduchým strojním obráběním, montážní a demontážní práce při opravách, údržbě a seřizování strojů a  zařízení, zhotovování, montáž, demontáž, osazování, opravy, údržba a  seřizování stavebních zámečnických výrobků a konstrukcí z kovových materiálů, apod.

Pro podnikání v živnosti zámečnictví, nástrojářství musí ohlašovatel splňovat nejen všeobecné podmínky, které zákon stanovuje pro provozování živnosti, ale i zároveň i podmínky zvláštní, v tomto případě odbornou způsobilost, stanovenou např. vyučením v oboru nebo šestiletou praxí v oboru, apod.

 

Odpovědný zástupce pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Pro podnikání v živnosti montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení musí ohlašovatel splňovat nejen všeobecné podmínky, které zákon stanovuje pro provozování živnosti, ale i zároveň i podmínky zvláštní. Pokud podnikatel tyto speciální podmínky odborné způsobilosti sám nesplňuje, je řešením, aby byl ustanoven odpovědný zástupce pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, který příslušné podmínky požadované zákonem splňuje.

 

Odpovědný zástupce bezpečnostní agentury

Bezpečnostní agentura - neboli provozování koncesované živnosti Ostraha majetku a osob.

Pokud chcete provozovat bezpečnostní agenturu, je potřeba mít na paměti, že tato činnost patří podle živnostenského zákona mezi tzv.  koncesované živnosti a zákon pro podnikatele vymezuje požadavky na vzdělání nebo praxi v oboru. Pokud nedisponujete požadovaným vzděláním, je pro vás řešením, že bude ustanoven odpovědný zástupce bezpečnostní agentury.

 

Odpovědný zástupce personální agentury

Personální agentura - nebo nově agentura práce - je subjekt, který vykonává vyhledání zaměstnání nebo zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro jinou osobu nebo poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

Pokud chcete provozovat personální agenturu, je potřeba mít na paměti, že tato činnost patří podle živnostenského zákona mezi tzv.  koncesované živnosti a zákon pro podnikatele vymezuje požadavky na vzdělání nebo praxi v oboru. Pokud nedisponujete požadovaným vzděláním, je pro vás řešením, že bude ustanoven odpovědný zástupce personální agentury.

 

Odpovědný zástupce cestovní agentury

Základní rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou je ten, že cestovní agentura nesmí organizovat, nabízet nebo prodávat zájezdy, vystupuje pouze v roli zprostředkovatele  cestovní kanceláře.

Pokud chcete provozovat cestovní agenturu, je potřeba mít na paměti, že tato činnost patří podle živnostenského zákona mezi tzv.  koncesované živnosti a zákon pro podnikatele vymezuje požadavky na vzdělání nebo praxi v oboru cestovního ruchu. Pokud nedisponujete požadovaným vzděláním, je pro vás řešením, že bude ustanoven odpovědný zástupce cestovní agentury.

 

Odpovědný zástupce cestovní kanceláře

Pokud chcete provozovat cestovní kancelář, je potřeba mít na paměti, že tato činnost patří podle živnostenského zákona mezi tzv.  koncesované živnosti a zákon pro podnikatele vymezuje požadavky na vzdělání nebo praxi v oboru cestovního ruchu. Pokud nedisponujete požadovaným vzděláním, je pro vás řešením, že bude ustanoven odpovědný zástupce cestovní kanceláře.
Zprostředkujeme Vám spolehlivého odpovědného zástupce pro různé živnosti. Využít můžete rovněž službu zajištění stavebního dozoru pro Vaši stavbu nebo služby prodeje nebo nákupu zavedené firmy.

Více zde >>>

Výhody Vašeho odpovědného zástupce spočívá v tom, že ušetříte nemalé peníze a máte vše ošetřeno smlouvou.  Další výhodou je úspora času, veškerá jednání probíhají online nebo po telefonu, případně osobní schůzkou.

Více zde >>>

Pokud Vám pro vaše podníkání chybí odpovědný zástupce, nezabere to více, než několik dnů. V zásadě potřebujeme pouze název vaší firmy a smlouvu o zprostředkování a do týdne Vám přijdou všechny potřebné podklady.

Více zde >>>

Odpovědný zástupce Vám má pomáhat, nikoliv vysávat Váš rozpočet! Z toho důvodu můžete využít velice výhodné způsoby platby a velmi příznivé částky, za které můžete službu odpovědného zástupce získat.

Více zde >>>

Firma Bermuding byla založena v roce 2011 a od té doby poskytuje služby a poradenství především v oblasti stavebnictví a automobilovém průmyslu. Nejširší působnost máme ve středních Čechách a v Praze.

Více zde >>>

V rámci této služby se vám budou věnovat autorizovaní inženýři a technici, můžete využít komplexní službu zajištění kolaudace objektu až do okamžiku získání kulatého razítka.

Více zde >>>

ikony a loga / cta telefon

 

zajímavé služby